Nieuws / Vacatures

Vacature groep 3 

Basisschool cbs de Wingerd   
H.W. Iordensweg 9
7391 KA Twello
Website: www.dewingerd-twello.nl
Facebook en Twitter


Onze school

                                                                               “Samen het beste uit jezelf halen”

Op basisschool De Wingerd werkt een enthousiast en gemotiveerd team met veel inzet en passie. Zo willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het zorgteam: de onderwijscoach, maatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. We willen onze leerlingen cognitief, sociaal én emotioneel ontwikkelen.

We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep. We bereiden de leerlingen voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen hebben ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een gelukkige én leerzame tijd op onze school.

Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn: enthousiasme, vertrouwen, samenwerking, relatie én inspiratie.

                                                                                 We zijn erg trots op onze top 5:

                                                                                 KiVa school
                                                                                 Persoonlijke begeleiding 
                                                                                 Ontdekken van talent
                                                                                 Digitaal onderwijs
                                                                                 Engels 

We gaan uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en stemmen hier ons onderwijs op af. Wij geven leerkrachtgestuurd onderwijs, met als onderlegger het Expliciete Instructiemodel (E.D.I.). Wij zijn een lerende organisatie en leren volgens de werkwijze van Stichting LeerKRACHT, met kenmerkende instrumenten als bordsessies, werksessies, regelmatige klassenbezoeken met feedbackgesprekken. Deze manier van werken verhoogt het draagvlak, de motivatie en het werkplezier van ons team. Het verlaagt zelfs onze werkdruk. 
Elke dag samen een beetje beter. We hebben passie!

De ouders van onze leerlingen zijn betrokken mensen die actief zijn in de verschillende ouderwerkgroepen. 

Ben jij?

 Ervaren in groep 3?
 Flexibel?
 Collegiaal?
 Initiatiefrijk?
 Betrokken?
 Lerend?
 Samenwerkend?
 Enthousiast?
 Onderzoekend?
 ICT-gericht
 Enthousiast over werkwijze Stichting LeerKRACHT?

Dan moet jij zeker solliciteren!

Het betreft hier een tijdelijke baan. Bij goed functioneren kan het dienstverband omgezet worden in een vast dienstverband. Dit biedt ook mogelijkheden voor leerkrachten die al een vaste benoeming hebben. Wij bespreken dit onderwerp graag in onze gesprekken. 

Wij bieden

 Een bloeiende basisschool van 245 leerlingen, met veel inschrijvingen van leerlingen t/m 2022. 
 Een opleidingsschool voor onderwijsassistenten en PABO studenten.
 Een team van 17 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een conciërge en een schoolleider.
 De mogelijkheid om vrijblijvend kennis te komen maken. 
 Een wtf (0,42) op de maandag en dinsdag. 
 Begeleiding van een expertcoach indien je nog geen 3 jaar in het onderwijs werkt.

Meer informatie

Voor meer informatie graag telefonisch contact op nemen met schoolleider Arjan Wierenga (0571-272661). 

Interesse? 

Ben jij de leerkracht die wij zoeken? Stuur dan een motivatiebrief met CV t/m 1 juni 2018 aan info@pcbovoorst.nl. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacature groep 8 of groep 6

Basisschool cbs de Wingerd   
H.W. Iordensweg 9
7391 KA Twello
Website: www.dewingerd-twello.nl
Facebook en Twitter

Onze school

                                                                                     “Samen het beste uit jezelf halen”

Op basisschool De Wingerd werkt een enthousiast en gemotiveerd team met veel inzet en passie. Zo willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het zorgteam: de onderwijscoach, maatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. We willen onze leerlingen cognitief, sociaal én emotioneel ontwikkelen.

We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep. We bereiden de leerlingen voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen hebben ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een gelukkige én leerzame tijd op onze school.

Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn: enthousiasme, vertrouwen, samenwerking, relatie én inspiratie.

                                                                                      We zijn erg trots op onze top 5:

                                                                                      KiVa school
                                                                                      Persoonlijke begeleiding 
                                                                                      Ontdekken van talent
                                                                                      Digitaal onderwijs
                                                                                      Engels 

We gaan uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en stemmen hier ons onderwijs op af. Wij geven leerkrachtgestuurd onderwijs, met als onderlegger het Expliciete Instructiemodel (E.D.I.). Wij zijn een lerende organisatie en leren volgens de werkwijze van Stichting LeerKRACHT, met kenmerkende instrumenten als bordsessies, werksessies, regelmatige klassenbezoeken met feedbackgesprekken. Deze manier van werken verhoogt het draagvlak, de motivatie en het werkplezier van ons team. Het verlaagt zelfs onze werkdruk. 
Elke dag samen een beetje beter. We hebben passie!

De ouders van onze leerlingen zijn betrokken mensen die actief zijn in de verschillende ouderwerkgroepen. 

Ben jij?

 Ervaren in de bovenbouw?
 Flexibel?
 Collegiaal?
 Initiatiefrijk?
 Betrokken?
 Lerend?
 Samenwerkend?
 Enthousiast?
 Onderzoekend?
 ICT-gericht
 Enthousiast over werkwijze Stichting LeerKRACHT?

Dan moet jij zeker solliciteren!

Het betreft hier een tijdelijke baan. Bij goed functioneren kan het dienstverband omgezet worden in een vast dienstverband. Dit biedt ook mogelijkheden voor leerkrachten die al een vaste benoeming hebben. Wij bespreken dit onderwerp graag in onze gesprekken. 

Wij bieden

 Een bloeiende basisschool van 245 leerlingen, met veel inschrijvingen van leerlingen t/m 2022. 
 Een opleidingsschool voor onderwijsassistenten en PABO studenten.
 Een team van 17 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een conciërge en een schoolleider.
 De mogelijkheid om vrijblijvend kennis te komen maken. 
 Een wtf van 1.0.
 Begeleiding van een expertcoach indien je nog geen 3 jaar in het onderwijs werkt.

Meer informatie

Voor meer informatie graag telefonisch contact op nemen met schoolleider Arjan Wierenga (0571-272661). 

Interesse? 

Ben jij de leerkracht die wij zoeken? Stuur dan een motivatiebrief met CV t/m 1 juni 2018 aan info@pcbovoorst.nl. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vacature - Leerkracht 1/2

Basisschool Ten Holtens Erve
Middendijk 53
7397 NC Nijbroek
Website: www.tenholtenserve.nl
Facebook: CBS Basisschool Ten Holtens Erve 

Onze school

“Leren is natuurlijk schitteren(d)”
Naast het ontwikkelen van een gedegen kennisbasis op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen, vraagt de maatschappij steeds meer om mensen die creatief kunnen denken, metacognitieve vaardigheden hebben, digitaal geletterd zijn en kritisch en actief kunnen participeren. 
Daarnaast weten wij dat kinderen zich niet gelijk ontwikkelen en ook niet gelijkmatig. Het afstemmen van het pedagogisch en didactisch handelen moet daarom zo goed mogelijk worden afgestemd op het kind als individu. Een veilige omgeving is hierbij voorwaardelijk: aandacht voor en acceptatie van ieder kind ligt hieraan ten grondslag. Vanuit een veilig klimaat en onze open christelijke houding waarin iedereen van en met elkaar leert, zorgen wij ervoor dat kinderen verantwoordelijk en duurzaam hun intrede kunnen doen in de maatschappij van morgen.
  
Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn terug te vinden in onze kernwaarden: authenticiteit, verwondering, verbinding, aandacht, creativiteit en meesterschap.

Wat ga je doen?

Voor onze groep 1/2 zoeken wij met ingang van het nieuwe schooljaar een leerkracht voor de maandag en dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (in totaal 0,7708 FTE). Naast het geven van didactisch goed onderbouwde lessen vinden wij het belangrijk dat je vormgeeft aan een goed, warm pedagogisch klassenklimaat en kinderen structuur en veiligheid biedt. Ook verwachten wij dat je een bijdrage levert aan het leren van en met het team in het steeds verder ontwikkelen van het onderwijs in groep 1/2 en op onze school. 

Wat breng jij mee?

 Een afgeronde PABO-opleiding
 Enthousiasme, goede communicatieve vaardigheden en humor
 Duidelijke visie over en ervaring in het vormgeven van het onderwijs aan kleuters en de aansluiting van groep 2 naar groep 3
 Ervaring in denken en handelen buiten de kaders van het leerstofjaarklassensysteem ten behoeve van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of -          achterstand
 Kunnen zorgdragen voor rust en regelmaat in de groep
 ‘Achter’ gedrag van kinderen willen en kunnen kijken
 Aansluiting bij de belevingswereld van jonge kinderen: je kan als het ware met de kinderen ‘meespelen’ en het creatief denken van kinderen stimuleren 
 Opbrengstgericht werken als doel zien in het onderwijsleerproces, waarbij de leerlijnen als uitgangspunt gelden
 Open houding ten aanzien van ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs in de groep en de school en ondernemend hierop kunnen anticiperen
 Gymbevoegdheid, kennis van het Expliciete Directie Instructiemodel en licentie voor het geven Kanjertraining is een pre

 Wij bieden

 Een dorpsschool met ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen
 Een school volop in ontwikkeling met een breed ondersteuningsprofiel
 Een enthousiast, plezierig, collegiaal team, dat van en met elkaar wil leren en verder wil bouwen aan een professionele leergemeenschap
 Betrokken ouders/verzorgers
 Een tijdelijke vacature vanaf 1 augustus tot en met 19 juli 2019 voor 0,7708 FTE met uitzicht op vast
 Salarisinschaling volgens de CAO primair onderwijs

Meer informatie?

Voor meer informatie graag telefonisch contact op nemen met de directeur van de school Jolanda de Boer-Noorloos (06-23191847).

Interesse? 

Ben jij de leerkracht die wij zoeken? Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 
31 mei 2018 aan:

Benoemingsadviescommissie CBS Ten Holtens Erve
t.a.v. Secretariaat Stichting PCBO Voorst
Postbus 207
7390 AE Twello

Of via de mail: info@pcbovoorst.nl. 

Een sollicitatiegesprek en een proefles zullen onderdeel uitmaken van de procedure. Gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van juni 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacature - Begaafdheidsspecialist

Basisschool Ten Holtens Erve
Middendijk 53
7397 NC Nijbroek
Website: www.tenholtenserve.nl
Facebook: CBS Basisschool Ten Holtens Erve 

Onze school

“Leren is natuurlijk schitteren(d)”
Naast het ontwikkelen van een gedegen kennisbasis op het gebied van taal, spelling, lezen en rekenen, vraagt de maatschappij steeds meer om mensen die creatief kunnen denken, metacognitieve vaardigheden hebben, digitaal geletterd zijn en kritisch en actief kunnen participeren. 
Daarnaast weten wij dat kinderen zich niet gelijk ontwikkelen en ook niet gelijkmatig. Het afstemmen van het pedagogisch en didactisch handelen moet daarom zo goed mogelijk worden afgestemd op het kind als individu. Een veilige omgeving is hierbij voorwaardelijk: aandacht voor en acceptatie van ieder kind ligt hieraan ten grondslag. Vanuit een veilig klimaat en onze open christelijke houding waarin iedereen van en met elkaar leert, zorgen wij ervoor dat kinderen verantwoordelijk en duurzaam hun intrede kunnen doen in de maatschappij van morgen.
  
Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn terug te vinden in onze kernwaarden: authenticiteit, verwondering, verbinding, aandacht, creativiteit en meesterschap.

Wat ga je doen?

Sinds 2010 is onze dorpsschool gestart met het vormgeven van een begaafdheidsprofiel en zijn wij een aspirant-lid van het netwerk van begaafdheidsprofielscholen in Nederland. In het afgelopen jaar hebben wij verdere stappen gezet op het integreren van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden op onze school voor regulier onderwijs vanuit de gedachten van inclusief onderwijs voor alle leerlingen. Als begaafdheidsspecialist ben je verantwoordelijk voor het verder vormgeven en borgen van het begaafdheidsbeleid binnen onze school en het begeleiden van kinderen op het gebied van onder meer ‘leren leren’, faalangst en mindset. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor je collega’s bij vragen over de ondersteuning van begaafde kinderen en ben je sparringpartner van andere, externe specialisten die bij kinderen betrokken kunnen zijn.

Wat breng jij mee?

 Een relevante HBO of WO opleiding op onderwijskundig gebied (zoals afgeronde PABO-opleiding of vergelijkbare onderwijskundige opleiding)
 Een opleiding op het gebied van begaafdheid (ECHA of vergelijkbaar)
 Duidelijke visie over hoe onderwijs aan begaafde leerlingen in het reguliere onderwijs vorm gegeven kan worden, waarbij inclusie het uitgangspunt is
 Ervaring in het begeleiden van (begaafde) kinderen op het gebied van ‘leren leren’, faalangst en mindset en achter het gedrag van kinderen kunnen en willen kijken
 Ervaring in een intermediaire rol tussen verschillen specialisten/disciplines voor de begeleiding van kinderen
 Kennis van ASS en hoogsensitiviteit
 Enthousiasme, goede communicatieve vaardigheden en humor
 Opbrengstgericht werken als doel zien in het onderwijsleerproces, waarbij de leerlijnen als uitgangspunt gelden
 Open houding ten aanzien van ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs in de school en ondernemend hierop kunnen anticiperen
 Wij bieden

 Een dorpsschool met begaafdheidsprofiel met ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen
 Een school volop in ontwikkeling met een breed ondersteuningsprofiel
 Een enthousiast, plezierig, collegiaal team, dat van en met elkaar wil leren en verder wil bouwen aan een professionele leergemeenschap
 Betrokken ouders/verzorgers
 Een tijdelijke vacature vanaf 1 augustus 2018 tot en met 19 juli 2019 voor 0,1336 FTE 
 Salarisinschaling volgens de CAO primair onderwijs

Meer informatie?

Voor meer informatie graag telefonisch contact op nemen met de directeur van de school Jolanda de Boer-Noorloos (06-23191847).

Interesse? 

Ben jij de specialist die wij zoeken? Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 31 mei 2018 aan:

Benoemingsadviescommissie CBS Ten Holtens Erve
t.a.v. Secretariaat Stichting PCBO Voorst
Postbus 207
7390 AE Twello

Of via de mail: info@pcbovoorst.nl. 

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van juni 2018. Een moment van meedraaien met onze huidige specialist zal mogelijk onderdeel uitmaken van de procedure.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
VACATURE onderwijsassistent 

School:                  CBS “De Zaaier”

Functie                   Onderwijsassistent 
                               (ondersteuning in de groep, begeleiding individuele leerlingen, organisatie schoolevenementen, ondersteuning van leerkrachten tijdens                                 toetsperiodes)

Aantal uren:           WTF 1,0  (40 uur) of te verdelen over 2 personen ŕ 20 uur 
                              Tijdelijk contract met uitzicht op vast

Werkdagen:           Ochtenden tijdens lestijd beschikbaar
                              Overige uren in overleg

Datum aanvang:     1-8-2018

Wij zoeken een flexibele, leergierige en enthousiaste onderwijsassistent die:

• vorm wil geven aan een goed, warm pedagogisch klimaat;
• meedenkt en initiatief neemt om de positieve en kwalitatieve uitstraling van de school te behouden
• oog heeft voor het individuele kind en kan omgaan met verschillende niveaus binnen een groep;
• openstaat voor vernieuwing en hieraan ook actief een bedrage wil/kan leveren;
• beschikt over goede organisatorische vaardigheden
• maximaal wil inzetten om de leeropbrengsten van onze kinderen te verhogen;
• beschikt over goede communicatieve eigenschappen en humor;

Wij bieden:
• een warme sfeer bij team, kinderen en ouders;
• collega’s die van en met elkaar willen leren;
• betrokken ouders/verzorgers;
• ruimte voor ontwikkeling van persoonlijke ambities;
• bredere mogelijkheden binnen de stichting
• een betrokken en flexibele organisatie
• salarisinschaling volgens de CAO primair onderwijs


Uw motivatie en CV kunt u sturen naar:
CBS De Zaaier p/a Secretariaat Stichting PCBO Voorst Postbus 207  7390 AE Twello – email; info@pcbovoorst.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeuren van CBS De Zaaier, Petra Kuppens
055-3231792 / 06-24230222 / directeur@cbsdezaaier.nl 

Gesprekken zullen plaatsvinden in week 22 en 23.  Een proefochtend kan deel uitmaken van de procedure.
                      
                                                              De Zaaier -  Leren vertrouwen in eigen kunnen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vacature De Oase

CBS De Oase werkt vanuit een christelijke identiteit met respect voor anderen. De school groeit momenteel in leerlingaantal. Het heeft 164 kinderen, verdeeld over 8 groepen. De school is gesitueerd in een geheel nieuw gebouw, samen met nog twee scholen en kinderopvang. Samen vormen we een Brede School. Drie scholen onder 1 dak, waarbij De Oase niet wil concurreren, maar inspireren. We vinden het belangrijk dat kinderen leren leiding te geven aan zichzelf. En dat zij weten dat zij zelf regie kunnen nemen met oog voor de ander. 
 

Wij werken daarom aan de 7 ‘gewoonten’ van Stephen Covey. Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn onze kernwaarden:
• Leiderschap
• Eigenaarschap
• Excellentie
• Synergie
• Diversiteit 
• Groei

Ter aanvulling op de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de kanjertraining.
Wij werken actief met het EDI instructiemodel.

We ervaren een grote mate van betrokkenheid onder ouders, en hebben een team met passie voor het vak. We vinden het belangrijk ons continu te blijven ontwikkelen. Als team hebben wij het fijn met elkaar en houden we elkaar scherp. 

Vacature
Groepsleerkracht groep 1, WTF 0,8472. Dit betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vaste aanstelling.
Ingangsdatum: 27 augustus 2018 tm 19-07-2019.

Wij zoeken iemand die:
- Vanuit een positieve benadering met kinderen, collega’s en ouders werkt.
- Oog heeft voor wat een kind nodig heeft en kinderen mede-eigenaar wil maken.
- Zelf wil blijven leren/ ontwikkelen en samenwerken.
- Zich wil verbinden aan de kernwaarden en visie van De Oase.
- Vanuit een christelijke levensovertuiging wil werken.
Wij bieden:
• Een enthousiast, collegiaal en gedreven team.
• Ondersteuning en coaching. 
• Ontwikkelmogelijkheden.
• Een nieuwe en frisse werkomgeving.
• Betrokken ouders.

Solliciteren
Heb je of interesse? Stuur dan een brief met motivatie en CV naar:
CBS De Oase/Stichting PCBO Voorst, Postbus 207, 7390 AE  Twello of naar het mailadres: info@pcbovoorst.nl 


CBS “De Oase” 
Jachtlustplein 30a
7391BW Twello
t  (0571) 27 24 00
E: info@deoase-twello.nl
Directeur Monique Rodenburg
E: directeur@deoase-twello.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacature De Oase

CBS De Oase werkt vanuit een christelijke identiteit met respect voor anderen. De school groeit momenteel in leerlingaantal. Het heeft 164 kinderen, verdeeld over 8 groepen. De school is gesitueerd in een geheel nieuw gebouw, samen met nog twee scholen en kinderopvang. Samen vormen we een Brede School. Drie scholen onder 1 dak, waarbij De Oase niet wil concurreren, maar inspireren. We vinden het belangrijk dat kinderen leren leiding te geven aan zichzelf. En dat zij weten dat zij zelf regie kunnen nemen met oog voor de ander. 
 

Wij werken daarom aan de 7 ‘gewoonten’ van Stephen Covey. Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn onze kernwaarden:
• Leiderschap
• Eigenaarschap
• Excellentie
• Synergie
• Diversiteit 
• Groei

Ter aanvulling op de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de kanjertraining.
Wij werken actief met het EDI instructiemodel.

We ervaren een grote mate van betrokkenheid onder ouders, en hebben een team met passie voor het vak. We vinden het belangrijk ons continu te blijven ontwikkelen. Als team hebben wij het fijn met elkaar en houden we elkaar scherp. 

Vacature
Groepsleerkracht groep 3 en in overleg aanvullende ondersteuning, WTF 0,3440. Dit betreft een tijdelijke benoeming ter invulling van een zwangerschapsverlof 27 augustus 2018 t/m 31 december 2018.

Wij zoeken iemand die:
- Vanuit een positieve benadering met kinderen, collega’s en ouders werkt.
- Oog heeft voor wat een kind nodig heeft en kinderen mede-eigenaar wil maken.
- Zelf wil blijven leren/ ontwikkelen en samenwerken.
- Zich wil verbinden aan de kernwaarden en visie van De Oase.
- Vanuit een christelijke levensovertuiging wil werken.
Wij bieden:
• Een enthousiast, collegiaal en gedreven team.
• Ondersteuning en coaching. 
• Ontwikkelmogelijkheden.
• Een nieuwe en frisse werkomgeving.
• Betrokken ouders.

Solliciteren
Heb je of interesse? Stuur dan een brief met motivatie en CV naar:
CBS De Oase/Stichting PCBO Voorst, Postbus 207, 7390 AE  Twello of naar het mailadres: info@pcbovoorst.nl 


CBS “De Oase”
Jachtlustplein 30a
7391BW Twello
t  (0571) 27 24 00
E: info@deoase-twello.nl
Directeur Monique Rodenburg
E: directeur@deoase-twello.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacature De Oase

CBS De Oase werkt vanuit een christelijke identiteit met respect voor anderen. De school groeit momenteel in leerlingaantal. Het heeft 164 kinderen, verdeeld over 8 groepen. De school is gesitueerd in een geheel nieuw gebouw, samen met nog twee scholen en kinderopvang. Samen vormen we een Brede School. Drie scholen onder 1 dak, waarbij De Oase niet wil concurreren, maar inspireren. We vinden het belangrijk dat kinderen leren leiding te geven aan zichzelf. En dat zij weten dat zij zelf regie kunnen nemen met oog voor de ander. 
 

Wij werken daarom aan de 7 ‘gewoonten’ van Stephen Covey. Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn onze kernwaarden:
• Leiderschap
• Eigenaarschap
• Excellentie
• Synergie
• Diversiteit 
• Groei

Ter aanvulling op de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de kanjertraining.
Wij werken actief met het EDI instructiemodel.

We ervaren een grote mate van betrokkenheid onder ouders, en hebben een team met passie voor het vak. We vinden het belangrijk ons continu te blijven ontwikkelen. Als team hebben wij het fijn met elkaar en houden we elkaar scherp. 

Vacature
Groepsleerkracht groep 5, WTF 0,5 Dit betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vaste aanstelling. 
Ingangsdatum: 27 augustus 2018 tm 19 juli 2019.

Wij zoeken iemand die:
- Vanuit een positieve benadering met kinderen, collega’s en ouders werkt.
- Oog heeft voor wat een kind nodig heeft en kinderen mede-eigenaar wil maken.
- Zelf wil blijven leren/ ontwikkelen en samenwerken.
- Zich wil verbinden aan de kernwaarden en visie van De Oase.
- Vanuit een christelijke levensovertuiging wil werken.
Wij bieden:
• Een enthousiast, collegiaal en gedreven team.
• Ondersteuning en coaching. 
• Ontwikkelmogelijkheden.
• Een nieuwe en frisse werkomgeving.
• Betrokken ouders.

Solliciteren
Heb je of interesse? Stuur dan een brief met motivatie en CV naar:
CBS De Oase/Stichting PCBO Voorst, Postbus 207, 7390 AE  Twello of naar het mailadres: info@pcbovoorst.nl 


CBS “De Oase”
Jachtlustplein 30a
7391BW Twello
t  (0571) 27 24 00
E: info@deoase-twello.nl
Directeur Monique Rodenburg
E: directeur@deoase-twello.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------