Nieuws / Vacatures


                                                                            cbs De Wingerd

Reacties t/m vrijdag 30 november 2018
 

Datum: 15 november 2018

School:          cbs De Wingerd in Twello
                               
Functie:          onderwijsassistent(e)                                 
                
Aantal uren: 20 uren, 5 ochtenden  -bij voorkeur in de bovenbouw- 
Het gaat om een tijdelijke aanstelling (wtf 0,5)    
Bij goed functioneren kan deze omgezet worden in een vaste aanstelling 
                                  
Datum aanvang:      7 januari 2019 t/m 19 juli 2019


Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent(e) die:

- vorm wil geven aan een goed, warm pedagogisch klimaat 
- onze leerlingen structuur en veiligheid biedt
- onze leerlingen individueel en in groepjes kan ondersteunen, met name voor rekenen en spelling
- bij voorkeur de leerkrachten van de bovenbouw ondersteunt
- flexibel inzetbaar is
- open staat voor vernieuwing en hieraan ook actief een bijdrage wil /kan leveren
- uitgaat van wat onze leerlingen kunnen en kennen en niet wat ze niet kunnen en kennen

We nodigen je hierbij van harte uit om te solliciteren naar deze functie. 


CBS de Wingerd is een school met 230 kinderen en 9 groepen. Dit jaar zijn we bezig met onderwerpen als:
het voeren van gesprekken met leerlingen, het verbeteren van de begeleiding van onze kinderen, talentenworkshop, 
het verbeteren van onze expliciete directe instructie en het onderwijs in begrijpend lezen. 

Onze missie is: “samen het beste uit jezelf halen”

Reacties kun je t/m vrijdag 30 november 2018 sturen naar:  wingerd@pcbovoorst.nl

Voor vragen of inlichtingen kun je bellen met schoolleider Arjan Wierenga op 0571-272661 of 06-52733690.