Nieuws / Vacatures

   School:              CBS “De Zaaier” in Teuge, Stichting PCBO Voorst

Functie               Leerkracht groep 1-2 

Aantal uren:       WTF 0,58

Werkdagen:        dinsdag, woensdag, donderdag (bij voorkeur)

Periode:              vanaf 29 oktober tot aan de zomervakantie

In verband met zwangerschaps- en ouderschapsverlof zoeken wij een leerkracht 
• met (het liefst) ervaring in groep 1-2 en specialisatie ‘het jonge kind’;
• die vorm wil geven aan een goed en warm pedagogisch klimaat;
• open is en verbondenheid zoekt met ouders
• meedenkt en initiatief neemt om de positieve en kwalitatieve uitstraling van de school te behouden
• oog heeft voor het individuele kind en kan omgaan met verschillende niveaus binnen een groep;
• openstaat voor vernieuwing en hieraan ook actief een bedrage wil/kan leveren;
• maximaal wil inzetten voor een optimale ontwikkeling van ieder kind;
• beschikt over goede communicatieve eigenschappen en humor;

Wij bieden:
• een warme sfeer bij team, kinderen en ouders;
• collega’s die van en met elkaar willen leren;
• betrokken ouders/verzorgers;
• ruimte voor ontwikkeling van persoonlijke ambities;
• zo mogelijk een vaste benoeming binnen de stichting PCBO
• een betrokken en flexibele organisatie
• salarisinschaling volgens de CAO primair onderwijs


Uw motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 24 september sturen naar:
CBS De Zaaier, Blériotstraat 3, 7395 ML  Teuge of naar directeur@cbsdezaaier.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van CBS De Zaaier, Petra Kuppens
Telefoon 055-3231792 / 06-24230222  
Een proefochtend kan deel uitmaken van de procedure.
                      

De Zaaier -  Leren vertrouwen in eigen kunnen!