Welkom op de website van de Stichting PCBO Voorst.

De Stichting PCBO Voorst  heeft 5 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer, allen in de gemeente Voorst. Zij bevinden zich in de dorpskernen Teuge, Twello, Nijbroek en Voorst. U kunt links onder aan deze pagina doorklikken naar de websites van onze scholen.

De missie van onze stichting is “Samen leren werken aan leren”. Dit betekent dat wij continu samen met onze partners zoals collega’s, ouders en kinderen,  werken aan het innoveren en verbeteren van ons onderwijs. Wij gaan daarbij uit van ‘de kracht van het verschil’, ieder kind en ieder mens heeft talenten. Christelijk onderwijs betekent voor ons dat wij samen verantwoordelijk zijn voor de aarde en haar bewoners. Hiervoor is elk talent in alle eigenheid hard nodig. Iedereen mag er zijn!
 
Educatieve Partners
De Stichting PCBO Voorst werkt samen met diverse externe partners zoals:

  het Voortgezet Onderwijs,
  organisaties voor buitenschoolse opvang,
  peuterwerk,
  hogescholen,
  universiteiten,
  gemeente,
  sectororganisaties,
  Landelijke Pedagogische Studiecentra,
  collega scholen,
  sportverenigingen, clubs,
  sociale werkplaatsen en zo meer.


Goed onderwijs en zorg op maat
Onze kinderen zijn onze toekomst. Samen werken aan deze toekomst is een serieuze verantwoordelijkheid voor school en ouders/ verzorgers. Wij moeten onze kinderen voorbereiden op de 21e eeuw. Werken aan de ‘21th Century Skills’ zoals dit wordt genoemd. In onze opvatting dient het basisonderwijs kinderen in hun heelheid te ontwikkelen, maar vooral ook een stevig fundament te leggen. 

Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden die goed moeten worden verankerd.  Onze scholen bieden een brede basiskwaliteit en hebben daarnaast specifieke profielen. Regionaal werken we samen in het bieden van optimale onderwijs- zorgarrangementen.

De stichting PCBO Voorst maakt per 1 augustus 2014 deel uit van het samenwerkingsverband IJssel- Berkel.